Welk element op de foto is het meest CO2 neutraal?

Nauwkeurigheid als basis instrument

De aanschaf van één enkele rolmaat in 2002 is de start geweest voor een enthousiaste ontwikkeling naar het punt waar Meetmij nu staat. De oorsprong van onze werkzaamheden ligt in het nauwkeurig bepalen van hoeveelheden voor meerjarenbegrotingen wat later uitgebreid is met NEN2580. Deze systematische werkwijze is de basis van onze huidige opnamemethodiek voor het bepalen van Energie-Indexen.

Meetmij heeft jarenlange aantoonbare ervaring in het uitvoeren van verduurzamingsprojecten en is sinds 2009 in het bezit van het NL-EPBD procescertificaat voor ‘energieprestatieadvisering’ volgens de BRL 9500. Per 1 januari 2021 j.l. is de NTA 8800 van toepassing, waarvoor we ook onze certificatie hebben behaald.

Bekijk de diensten

De mensen maken
het verschil

Gedreven

Wij bij Meetmij zijn gedreven in ons werk. Zorgvuldig in maat, betrouwbaar in raad. Daar genieten wij steeds weer opnieuw van en halen we onze energie uit. Met een team van specialisten die weten wat ze meten, voorzien wij van kwaliteit. Adequaat en Accuraat.

Nauwkeurig

Nauwkeurig en zorgvuldig werken zorgt voor de beste resultaten. Onze historie ligt in het inmeten van gebouwen op de millimeter; dat zien wij nu nog terug in onze werkwijze. Zo kunnen wij ten slotte het beste energetisch advies geven aan de klant.

Bouwkundig

Onze adviseurs hebben oog voor detail met hun jarenlange ervaring. Bouwkundig onderlegd en opgeleid via de laatste methodiek. Zo weten we alles precies toe te passen aan deze tijd en de energietransitie waar wij in zitten. Wij ondersteunen u (bouw)kundig en betrouwbaar.

Sociaal

Van meet af aan zagen wij niet alleen gebouwen en afmetingen, maar hebben wij ook oog voor de bewoners. We zijn sociaal onderlegd en door jarenlange ervaring met opnames en inspecties achter de voordeur, weten wij goed om te gaan met bewoners. Wij stellen ons beleefd op en respecteren zoveel mogelijk de privacy.

Expert in volkshuisvesting sinds 2002.

Wij zien de volkshuisvesting als een groot en kostbaar goed. We geloven dat corporaties het beste voor hebben met hun bezit, weten wat goed is voor de stenen en voorzien wat nodig is op de langere termijn. Meetmij voelt zich thuis in de wijk en thuis in de sociale woningbouw. Vanaf de eerste opnames zagen wij niet alleen gebouwen en afmetingen, maar ook bewoners. We voelden ons betrokken bij de bewoners en zo ontstond er naast de technische dienstverlening ook bewonersbegeleiding.

Projecten uitgelicht

Weltevredenstraat en Bataviastraat, Utrecht

Rudolf Garrelstraat, Purmerend

Henriëttedreef, Utrecht

Rijnvliet en Hoge Weide, Utrecht

Kwazega, Utrecht

Weltevredenstraat en Bataviastraat, Utrecht

Rudolf Garrelstraat, Purmerend

Henriëttedreef, Utrecht

Rijnvliet en Hoge Weide, Utrecht

Kwazega, Utrecht

Isolatie tegen isolatie

Dat is de missie van Buurtkwartier, waar Meetmij onder valt. De verduurzaming aangrijpen om uiteindelijk enkele bewoners echt te helpen. Doet u mee?

Bezoek de website